Bezorging per fiets heeft nog groot groeipotentieel

Afbeelding
Fietskoerier

 

Voor het terugdringen van de CO2-emissies in de logistieke ketens is de fiets voor niet al te grote en zware colli het meest aangewezen voertuig. Leveringen per fiets zitten dan ook in de lift. De groei wordt echter afgeremd door de iets hogere kostprijs. Daarom beoogt BD Logistics het opzetten van een open ecosysteem, waarbij het als orkestrator fungeert: de verschillende fietskoeriernetwerken aan elkaar koppelen kan bijdragen tot een verlaging van die kost.

Duurzaamheid staat centraal in de benadering van stadsdistributie door BD Logistics. Deze bereiken we enerzijds door goederen aan de stadsrand te bundelen in onze CityDepot vestigingen om het aantal logistieke bewegingen te verminderen en anderzijds door milieuvriendelijke vervoermiddelen in te zetten. Een daarvan is de cargofiets.

CityDepot, sinds begin 2020 onderdeel van BD Logistics, biedt zijn klanten al jaren de mogelijkheid om voor de fiets te kiezen voor de bezorging van hun producten. Hoewel de leveringen iets duurder uitvallen dan die per bestelwagen, groeit de vraag naar deze oplossing: steeds meer bedrijven willen hun CO2-voetafdruk significant verminderen. Leveringen per fiets zijn echter een specifiek metier dat kennis en kunde vraagt. We werken daarom in elke stad samen met een gespecialiseerde, lokale fietskoerier”, zegt Kristof Gouvaerts, managing director van BD Logistics.

Meer colli per rondrit

Een van hen is Vi-Tes in Leuven. Bezieler Dirk Delvaux ziet een duidelijke win-win in de samenwerking met BD Logistics. “Tot een jaar geleden vervoerde ik hoofdzakelijk pakjes en omslagen voor bedrijven en kantoren binnen de stad. Dankzij de samenwerking met BD Logistics komen er ook zendingen bij afkomstig van buiten Leuven. Per rondrit vervoer ik dus meer pakjes dan voordien. Via een app weet ik zo’n zeven uur op voorhand hoeveel zendingen ik van BD Logistics zal ontvangen en voor welke delen van de stad deze bestemd zijn. Zo kan ik ze in mijn planning combineren met die van mijn andere klanten”, zegt hij.

In Luik is Rayon9 de partner van CityDepot. Op zes jaar tijd is deze coöperatieve voor ‘ecoverantwoordelijke leveringen’ flink gegroeid: ze telt vandaag tien medewerkers, waarvan zes koeriers en twee dispatchers. “Wij rijden voor zowel winkels, bedrijven, ambachtslui als de universiteit. Voor BD Logistics verzorgen we een deel van hun last mile in Luik. Elke dag stopt een bestelwagen aan ons depot in Pôle Image om zo’n 20 à 40 colli te leveren. Die sorteren we en bundelen we met de zendingen van andere klanten. Zo verhogen we het aantal colli per rondrit”, zegt Serge Mignonsin, operationeel zaakvoerder van Rayon9.

Iets hogere kostprijs

De vraag naar groene leveringen per fiets groeit, maar ze wordt afgeremd door de iets hogere kostprijs. Volgens Dirk Delvaux staan bedrijven meer open voor een iets duurdere bezorging dan de consument. “Elke levering heeft een kost en dat beseft de consument niet altijd. Ik wil mijn prijzen dus niet verlagen om mee te gaan in het ‘gratis’-verhaal, dat haaks staat op duurzaamheid. We nemen hier niet aan deel, want dan stimuleer je sociale dumping”, stelt hij.

CO2-calculator

Dat beaamt Kristof Gouvaerts. “Uit onderzoek dat we samen met GfK uitvoerden blijkt dat vandaag slechts 10% van de consumenten bereid is om iets meer te betalen voor een duurzame levering. Wij verwachten dat dit percentage zal groeien, deels omdat de consument bewuster wordt, maar ook omdat steeds meer klanten van BD Logistics deze leveringsoptie willen aanbieden. Dat consumenten bewuster worden zien we ook in de recente ‘online shopper survey’ van e-commerce associatie Safeshops.be: meer dan 70% van de respondenten gaf aan bereid zijn langer te willen wachten op een levering indien deze dan duurzaam gebeurt.”.

“Samen met het logistiek departement van de Universiteit Antwerpen ontwikkelen we een ‘CO2-calculator’ die voor elk vervoermiddel de emissies van een zending berekent in ‘as is’ en ‘to be’ situaties. Hierin zie je dan zowel het effect van consolidatie als de gebruikte vervoersmethode. Deze tool zal de bezorging per fiets zeker stimuleren”, voegt hij toe.

Open ecosysteem

Met ‘dikkere’ logistieke stromen kan men de kostprijs per geleverde colli verminderen. Daarom bouwen we met BD Logistics een open ‘ecosysteem’ uit waarbij wij verschillende partners, waaronder ook fietskoeriers, in België aan elkaar koppelen en wij als ‘orkestrator’ optreden”, zegt Kristof Gouvaerts tot slot.

 

 

A Liège, Rayon9 est le partenaire de CityDepot. En six ans, cette coopérative de livraisons éco-responsables s'est considérablement développée : elle compte désormais dix salariés, dont six coursiers et deux dispatcheurs. "Nous travaillons tant pour des magasins et des entreprises que pour des artisans ou l'université. Nous assurons pour CityDepot une partie de leur dernier kilomètre à Liège. Chaque jour, une camionnette de livraison s'arrête à notre dépôt de Pôle Image pour livrer quelque 20 à 40 colis. Nous les trions et les mutualisons avec les envois de nos autres clients. De cette façon, nous augmentons le nombre de colis par tournée", explique Serge Mignonsin, gestionnaire opérationnel.