CityDepot gelooft in een futureproof aanpak van duurzame logistiek. Niet alleen zero emission voertuigen staan centraal, want het is een EN-EN verhaal. Een combinatie van duurzame voertuigen én consolidatie én het in kaart brengen van verschillende stromen én… én …

Zoals in veel andere Belgische steden waar we pionier zijn, zetten we onze schouders mee onder het streven naar duurzame stedelijke consolidatie. Daarom ondertekende CityDepot mee het convenant rond duurzame stedelijke logistiek met de Stad Mechelen. Het is één van de engagementen binnen de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Het convenant bevat acht punten. Bij elk punt zijn het gezamenlijk engagement en de concrete acties van de stad, de logistieke sector en de handelaars opgenomen.

De acht punten:

  • Voldoende logistieke ruimte voorzien
  • Handhaving en uitbreiding autoluwe zone en fietszone
  • Enkel zero emissie vervoer tussen 11u en 18u in autoluw gebied
  • Stimuleren ZE transport en cargobikes
  • Stimuleren van bundelingen/consolidatie
  • Waarborgen verkeersveiligheid
  • Data
  • Communicatie en sensibilisering

The future is green and sustainable!