CityDepot ondertekent de Green Deal duurzame stedelijke logistiek

Green Deal

 

Op 2 april kwamen 35 partijen samen om met de Vlaamse Ministers van Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie en Innovatie de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te ondertekenen. Hiermee engageren wij ons de komende 3 jaar om leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen.

“De toekomst is geen solo slim, maar samen sterk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Door ons efficiënt te verplaatsen en daarbij verschillende vervoersmodi slim te combineren, houden we onze steden op een vlotte manier bereikbaar.”

De deelnemers zullen in deze Green Deal inzetten op het terugdringen van het aantal gereden kilometers en ervoor zorgen dat noodzakelijke kilometers afgelegd worden op gepaste tijdstippen en met milieuvriendelijkere voertuigtypen en zero-emissie voertuigen. CityDepot, is als expert in slimme stadsdistributie, een onmisbare schakel in dit verhaal!

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Door minder kilometers te rijden, veroorzaken we minder emissies. Dit draagt  bij aan een betere luchtkwaliteit en aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

“Wanneer verschillende partijen tegelijk inzetten op efficiënter en groener goederenvervoer, is het resultaat veel meer dan de som van de delen. Het gaat niet alleen om individuele zero-emissievoertuigen, maar ook om een globale nieuwe aanpak”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Naast directe acties om emissies te verminderen, streeft deze Green Deal ernaar om te verbinden en om de samenwerking tussen verschillende partners te stimuleren. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor ondersteunende partners. Zij zullen een faciliterende rol opnemen.  “Door het opzetten van deze Green Deal, slagen we erin om samen een push te geven voor een duurzamere stedelijke logistiek. Dit platform overstijgt individuele, commerciële en soms tegenstrijdige belangen en zet het thema stevig op de agenda bij de partners én bij beleidsmakers”, aldus David Leyssens van The Shift.

De acties die City Depot onderneemt in het kader van de Green Deal zijn enerzijds de vergroening van onze vloot door 4 nieuwe CNG bestelwagens in te zetten en hiervan kost, gebruiksgemak en milieu-impact te evalueren. Anderzijds passen we onze comfort delivery service toe voor EROV – Groot Vleeshuis in Gent. Het leveradres wordt aangepast naar CityDepot Gent. CityDepot buffert de geleverde goederen in het depot aan de stadsrand en levert uit op een vaste dag of op afroep.

Green Deal is een initiatief van The Shift, MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VIL, departement Mobiliteit en Openbare Werken, departement Omgeving, met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

Meer informatie over de Green Deals kan je terugvinden op www.greendeals.be.