Duurzaam leveren is zo veel meer dan enkel een elektrische vloot aankopen

Afbeelding
electrics voertuig

 

Steeds vaker worden bedrijven en consumenten zich bewust van de noodzaak om leveringen en ophalingen in de stad zo duurzaam mogelijk uit te voeren, wat op zich een zeer positieve zaak is. Het snel-snel aankopen van een aantal elektrische bestelwagens is echter niet voldoende om te kunnen spreken van een duurzame stedelijke aanpak.

Als we even inzoomen op de definitie van duurzaamheid, dan kunnen we stellen dat het gaat over innovaties of projecten die een positieve impact hebben op het milieu, op de sociale component en dat ze ook economisch haalbaar zijn op lange termijn. Of samengevat is het Engels: Sustainability is about the 3P’s: People, Planet & Profit.

Met andere woorden het komt er dus op neer om ook andere zaken - zoals de leefbaarheid en veiligheid - mee te nemen in duurzame stedelijke logistieke projecten. De basis is dan ook het streven naar het reduceren van de kilometers door volledig in te zetten op consolidatie. De meest duurzame kilometer, is de kilometer die je niet rijdt. Elke bespaarde kilometer draagt bij aan de sociale componenten (veiligheid en leefbaarheid), aan de ecologische component en ook aan de economische component. Na het reduceren van de gereden kilometers, is het natuurlijk extra duurzaam om deze noodzakelijke kilometers zo ecologisch mogelijk rijden. Voor kleinere pakjes wil dit zeggen maximaal inzetten op cargobikes en elektrische voertuigen. Voor de grotere goederen – zoals paletten – kan dit met  CNG citytrailers of vrachtwagens op de duurzame brandstof HVO. Dit is een synthetische brandstof die in vergelijking met klassieke diesel een besparing van 90% (well-to-wheel) oplevert wat emissies betreft: van 3.262kg/liter diesel naar 0.314kg/liter HVO.

 

Implementatie bij CityDepot

Duurzaamheid zit in het DNA van CityDepot. We vertrekken steeds vanuit het consolidatiemodel: het aantal gereden kilometers beperken. Voor grotere pakketten en paletten zetten wij in op voertuigen op CNG en HVO. Dit doen we omdat het vandaag de dag nog niet evident is elektrische trucks t te verkrijgen en bij gebrek aan een  laadpuntennetwerk voor trucks. We volgen dit als CityDepot natuurlijk op de voet op en houden de vinger aan de pols bij nieuwe technologie.

Dus wat wij als CityDepot willen benadrukken: het is niet voldoende om een vloot van elektrische voertuigen aan te kopen. Het is een en-en verhaal: eerst kilometers reduceren door consolidatie, dan de noodzakelijke kilometers rijden via een zo duurzaam mogelijke oplossing.

Om dit tastbaar te maken, is het volgende cijfervoorbeeld uitgewerkt. Als we ons even inbeelden dat een leverancier bij een winkel in de stad 2 paletten moet gaan leveren, dan komen we tot volgende berekeningen.

 

Traditionele logistiek zonder urban consolidation

In de meest traditionele manier van logistiek zal er dan een klassieke transporteur met een 20ton of zelfs 40tonner de stad in rijden om die 2 paletten af te zetten.

 • Gemiddeld verbruik vrachtwagen:                                        30 liter diesel
 • CO2 diesel per liter                                                                    3.262 kg/liter
 • Gemiddeld aantal kilometers in en uit de stad                  10km (vanaf de ringweg)
 • Gemiddeld aantal kilometer per pallet                                = 10km/2 = 5km
 • Deze levering stoot uit                                                             9.79 kg CO2
 • Of                                                                                                   4.90kg CO2 per pallet

 

Via CityDepot

In een geconsolideerd verhaal moet deze grote truck de stad niet meer ingaan, maar wel een duurzame CityDepot citytrailer met allemaal paletten bedoeld voor die omgeving. In dit geval nemen we volgende assumpties:

 

 • Gemiddeld verbruik citytrailer                                               18 liter HVO
 • CO2 per liter HVO                                                                      0.314kg/liter
 • Gemiddeld aantal kilometers in en uit de stad                  25km
 • Gemiddeld aantal kilometers per pallet (18 pal/truck)    = 20km/18 = 1.11km
 • Deze route stoot uit                                                                  1.41 kg CO2
 • Of                                                                                                   80gr CO2 per pallet

 

Conclusie

Dit is een daling van 95% van de CO2 (van 4.9kg naar 80gr) uitstoot alsook een daling van 80% (van 5km naar 1.11km) van de gereden afstand per pallet. Deze daling komt er enerzijds door het aantal gereden kilometers te doen dalen en anderzijds door gebruik te maken van een meer ecologische brandstof. HVO in dit specifieke cijfervoorbeeld.