Privacy Policy

De website www.bdlogistics.be wordt ter beschikking gesteld door BD Logistics (BDLogistics, ‘wij’, ‘ons’ of enige andere soortgelijke uitdrukking), met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer(BE) 0786.536.277.  De bezoeker van deze website (‘gebruiker’, ‘u’, jij’, ‘je’, ‘jouw’, of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren via de “Contact”-pagina op http://www.bdlogistics.be of met een e-mail naar info@BDLogistics.be. BD Logistics hecht veel belang aan uw privacy.  De huidige privacyverklaring is dan ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de website BD Logistics bezoekt.  Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens en baseren ons daarbij op alle toepasselijke regelgeving, zoals de Belgische regelgeving als de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hiernaaangeduid als de “Wetgeving Persoonsgegevens”).

BD Logistics is dan ook de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin vande Wetgeving Persoonsgegevens.

1. Welke informatie verwerken wij ?  Voor welke doeleinden ?

Bezoek aan website

 •  uw taal
 •  uw IP-adres
 •  de websites die u geraadpleegd heeft om naar onze website te gaan
 •  datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 •  de pagina’s die u op onze website bezoekt
 •  alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt heeft
 •  de informatie over uw browser en uw besturingssysteem

Het verwerken van deze gegevens laat ons toe om statistische inzichten te
verwerven omtrent het gebruik van onze website en uw gebruikservaring te
verbeteren wat een legitiem belang uitmaakt in hoofde van BD Logistics.
Aanvraag prijsofferte of contactopname

 •  uw naam
 •  uw emailadres
 •  uw tel- of GSM-nummer
 •  Bedrijfsnaam en adres
 •  BTW-nummer (enkel voor aanvraag prijsofferte)

Al deze gegevens moeten ingevuld worden, zodat wij u een prijsofferte kunnen sturen
of contact met u kunnen opnemen.
Inschrijving nieuwsbrieven

Wenst u zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, dan vragen wij uw naam en uw
e-mailadres en uw uitdrukkelijke toestemming opdat wij uw gegevens hiervoor
mogen gebruiken.

2. Geven wij uw gegevens door aan derden ?

Alle gegevens zoals in puntje 1 vermeld, zullen niet doorgegeven worden aan derden
en enkel aangewend worden om u de diensten aan te bieden die u gevraagd heeft.
Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks wel gebruik van de diensten
van andere partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de
opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken
en kwalificeren dus als "verwerker" in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens.
Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Wetgeving Persoonsgegevens.
Door het gebruik van cookies, worden bepaalde gegevens overgemaakt aan Google
(remarketing/Google adwords) en Facebook (Facebook pixel, custom audiences,
lookalike audiences). U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat
wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die
niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Wij zorgen er telkens
voor dat passende waarborgen worden geboden (Modelcontractbepalingen) om de
bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. U kan steeds verdere
informatie verkrijgen omtrent deze "passende waarborgen" door ons te contacteren per e-mail op onderstaand adres.

3. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bijgehouden zolang u een actieve bezoeker bent.  Indien u meer
dan 2 jaar niet meer actief bent geweest, zullen al uw gegevens verwijderd worden.

4. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt ?

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de
website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en
daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd
alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een
aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van
cookies, verwijzen wij graag naar onze cookieverklaring, die hierover meer uitleg
geeft.

5. Over welke rechten beschikt u?

U heeft het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en hier
desgevallend een kopie van op te vragen. Op grond van de Wetgeving
Persoonsgegevens heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten
wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits
inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Wetgeving Persoonsgegevens,
laten verwijderen, de verwerking ervan beperken, uw toestemming intrekken of
bezwaar maken tegen de verwerking. U beschikt ook over een recht op
overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons actief heeft meegedeeld.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren door ons een e-mail te sturen
naar info@bdlogistics.be, met kopie van de voorzijde van uw eID.

6. Heeft u nog vragen ?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw
persoonsgegevens, kan u ons contacteren via info@bdlogistics.be.
Indien u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens vragen
wij u vriendelijk ons eerst hierover te contacteren. Indien u meent dat wij geen
passend gevolg hebben gegeven aan uw vraag of klacht, delen wij u graag mee dat u
ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische
gegevensbeschermingsautoriteit.