BD Logistics en Universiteit Antwerpen lanceren innovatieve CO2-calculator: tot 90% minder CO2 in de stad

Bornem, 19 april 2022 – In het bijzijn van minister Petra De Sutter, lanceerden BD Logistics en Universiteit Antwerpen hun gloednieuwe CO2-calculator. Deze unieke, innovatieve tool laat de logistieke speler toe om via een geijkte wetenschappelijke meetmethode de totale CO2-uitstoot van zijn urban activiteiten weer te geven. Zo kan een klant berekenen welke besparing in CO2 hij realiseert via het urban concept en deze vergelijken met de impact van last mile leveringen op de klassieke manier.

Afbeelding
Launch CO2-calculator

BD Logistics nam begin 2020 CityDepot, pionier in duurzame stadsdistributie, over en doopte de groene stadsoplossing om tot ‘urban’. Het unieke urban-concept van BD Logistics focust zich op het bundelen van de goederenstromen aan de rand van de stad. Zo worden de kilometers binnen de stad tot een minimum gereduceerd en verhoogt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad. Kristof Gouvaerts, managing director van BD Logistics, licht toe: “De meest groene kilometer is de kilometer die je niet hoeft te rijden. Vandaar dat we met onze urban-oplossing maximaal inzetten op het reduceren van onnodige kilometers. We combineren ook leveringen en ophalingen zodat onze voertuigen maximaal vol in én uit de stad rijden. Wanneer je deze logistieke bewegingen dan kan uitvoeren met een duurzaam voertuig zoals fietskoeriers, elektrische bestelwagens, voertuigen op CNG en vrachtwagens op HVO, is het effect ‘dubbel groen’”.

 

En hier staan nu ook, nog meer, concrete cijfers tegenover. Gouvaerts: “We hadden natuurlijk de data vanuit ons planningsplatform en deden al heel wat analyses betreffende de reductie van CO2 in de stad. Dit was voor ons echter nog niet toereikend. Ook de beschikbare tools op de markt boden geen soelaas. Vandaar dat we beslisten om een wetenschappelijke CO2-calculator te laten bouwen door de Universiteit Antwerpen. Met dit instrument positioneert BD Logistics zich op een objectieve, op onderzoek gebaseerde, manier als dé duurzame oplossing.”

 

Het project werd voor de Universiteit Antwerpen getrokken door prof. dr. Wouter Dewulf. Samen met zijn team stond prof. dr. Dewulf in voor de volledige ontwikkeling van de innovatieve tool. BD Logistics koos er bewust voor om zelf geen toegang te hebben tot de achterliggende IT-codes om zo de onafhankelijkheid van de tool te bewaren. Prof. dr. Dewulf: “Dit is de meest geavanceerde CO2-calculator op de Belgische markt. De calculator houdt rekening met de first, mid en last mile, en vergelijkt de netwerken van de vijf grootste logistieke spelers in de Belgische e-commerce branche. De calculator berekent ook de impact van een stedelijk distributiecentrum op de CO2-uitstoot van een levering. Het was keihard werken, maar we zijn bijzonder fier op het eindresultaat.” Concreet betekent dit dat er door een juiste mix van consolidatie én het inzetten van groene voertuigen, een CO2-besparing tot 90% kan gehaald worden’, aldus Gouvaerts.

 

Minister Petra De Sutter, verantwoordelijk voor ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, telecommunicatie en post, kijkt tevreden naar de innovatie van de Belgische speler: “Dit project sluit naadloos aan bij mijn ambitie om de e-commerce te verduurzamen, onder meer door de milieu-impact van de sector te meten en transparant te maken. Zo krijgen de burger, de bedrijven en het beleid duidelijk zicht op de impact van hun pakketbezorging op milieu en klimaat.”

 

De CO2-calculator wordt toegepast in de CityDepot vestigingen van BD Logistics in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt, Brussel, Charleroi, Mechelen, Roeselare en Luik. BD Logistics plant een verdere uitrol hiervan in 2022.